Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevření mateřské školky

12. 5. 2020

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení rodiče,  předpokládaný termín otevření mateřské školky je stanoven na 25. 5. 2020.

Žádáme rodiče, kteří z pracovních nebo ekonomických důvodů nutně nepotřebují umístit dítě do MŠ, ať dobře zváží docházku svého dítěte.

Prosíme rodiče, aby nás o svém rozhodnutí nevyužívat školku, informovali do 18. 5. 2020 telefonicky 739 451 328 (ředitelna) nebo na e-mail: zs.kunratice@tiscali.com.

Do školky musí chodit jen děti naprosto zdravé, bez příznaků kašle, rýmy, zvýšené teploty. U dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a projevy rýmy a kašle jsou alergického původu. Bez této zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu.

Při prvním vstupu do MŠ je zákonný zástupce povinen donést vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.  Bez tohoto prohlášení nemůže být dítě poprvé vpuštěno do MŠ.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky,
 • dodržení odstupů 2 metrů v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Děti přivádět mezi 7:00 – 7:20 hod., žádáme o striktní dodržování uvedeného času, neboť se při vstupu do školy nesmí potkat s jinými skupinami, které mají jiné vyhrazené časy. Při pozdním příchodu nebude dítě přijato do školky.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy nepohybuje, dítě předává i si vyzvedává před budovou.
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

V prostorách mateřské školy

 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Rodič bude předávat dítě přítomnému zaměstnanci školy, a to v určeném čase od 7:00 do 7:20. hod.
 • Škola zabezpečuje stravování v běžné podobě.
 • Organizace dne:
  • přesnídávka  8:15 – 8:30 hod.
  • oběd 10:45 - 11:15 hod., možnost vyzvednutí dítěte před  školkou po předchozí dohodě s učitelkou MŠ
  • spaní  dětí 11:15 - 13:00 hod., zejména pro děti pracujících rodičů
  • svačina s sebou, odchod z MŠ mezi 13:20 – 13:30 hod.
  • 13:30 hod. ukončení provozu MŠ
 • Všechny aktivity budeme organizovat tak, aby děti mohly strávit většinu dne venku za každého počasí (dejte jim vhodné oblečení  a boty na zahradu).
 • Pro pobyt venku se využívá areál školy včetně zahrady.
 • Úklid a dezinfekce probíhá minimálně jednou denně.  
 • Zákaz nošení vlastních hraček z domova.
 • Školní hračky, které nelze omýt, nebudou používány (látkové, plyšové…).
 • Bude zajištěn zvýšený dohled na osobní hygienu dětí a rozestupů mezi dětmi, zejména při jídle a spaní.
 • Výměna lůžkovin 1x týdně, bude zabezpečeno dostatečné větrání v prostorách školy.

Prosba rodičům

Aby nedocházelo ke kumulaci velkého počtu dětí ve třídách, prosíme vás, abyste zvážili nutnost docházky vašeho dítěte do MŠ. Ze zdravotních důvodů budou stále platit zvýšená hygienická opatření. Abychom jim byli schopni dostát, rozmyslete si, zda můžete raději zajistit péči o Vaše dítě v širší rodině. Pro zajištění co nejbezpečnějšího provozu nám tím velmi pomůžete.

 

V Kunraticích u Cvikova dne 11. 5. 2020

Mgr. Zdenek Dvořák, ředitel ZŠ a MŠ

 

Čestné prohlášení (pdf)

Provoz MŠ (pdf)